Alle verzekerden Avero Achmea zonder bijbetaling naar ziekenhuis

By | April 18, 2012 at 11:30 am | No comments | Geytenbeek Nieuws, Geytenbeek Zorg | Tags: ,

Via Achmea maakt Avéro Achmea afspraken met ziekenhuizen over het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Hierover sluiten zorgverzekeraars en ziekhuizen contracten. Achmea heeft met 91 van de 93 ziekenhuizen in Nederland overeenstemming bereikt over goede zorg tegen een betaalbare prijs.

Verzekerden met een Zorg Plan blijven ook dit jaar verzekerd van ziekenhuiszorg tegen volledige vergoeding. Verzekerden met een Keuze Zorg Plan (restitutiepolis) hadden altijd al recht op een volledige vergoeding tot maximaal het wettelijk bedrag of maximaal het in Nederland gebruikelijke (marktconforme) tarief (afgezien van het eigen risico en de wettelijke eigen bijdragen).

Achmea verwacht met de laatste twee ziekenhuizen, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam en Universitair Medisch Centrum Groningen, eveneens op korte termijn tot een afspraak te komen. Ook met de zelfstandige klinieken zijn de afspraken bijna rond.

Ziekenhuizen realiseren samen met Achmea een trendbreuk om in het belang van patiënten de zorg betaalbaar te houden. Nu, maar zeker ook in de toekomst. Avéro Achmea heeft er waardering voor dat de zorgaanbieders de kwaliteit van zorg blijven garanderen binnen het hoofdlijnenakkoord.

Hoofdlijnenakkoord
Jaarlijks maken alle zorgverzekeraars en ziekenhuizen afspraken over kwaliteit, prijs en aantal behandelingen. In het hoofdlijnenakkoord dat vorig jaar is gesloten is afgesproken dat de ziekenhuiskosten, die nu circa 50% van de totale zorgkosten bedragen, de komende jaren niet meer dan 2,5% per jaar mogen stijgen.

afspraken worden nu omgezet in contracten
Komende zomer starten Achmea en de ziekenhuizen de onderhandelingen voor 2013, zodat verzekerden van Avéro Achmea voor het eind van dit jaar weten welke ziekenhuizen in 2013 gecontracteerd zijn. Avéro Achmea heeft er vertrouwen in samen met de ziekenhuizen deze positieve trend te kunnen blijven vasthouden, waarbij kwaliteit en kostenbewustzijn hand in hand gaan.

bron; Avero Achmea

 

 

Comments