Corona en de reisverzekering (update)

We krijgen veel vragen over de dekking van de reisverzekering.
Is er nu wel of geen dekking op de reis en/of annuleringsverzekering in geval van corona? Hoe zit het als voor een land code oranje van toepassing is of wordt? We leggen u uit hoe het zit.

Allereerst maken we onderscheid tussen een reis- en annuleringsverzekering.
Kort gezegd: een reisverzekering biedt hulp bij een onvoorziene gebeurtenis. Je kunt 24 uur per dag contact opnemen met de alarmcentrale (bijv. voor repatriëring  of medische kwesties).
De annuleringsverzekering vergoedt kosten van een nog niet begonnen vakantie, of als er sprake is van vertraging of het afbreken van de vakantie. Denk daarbij aan het deels of geheel vergoeden van de reissom.

Welke verzekering geeft dekking bij code geel of oranje?

Annuleringsverzekering
Er is geen dekking voor reizen die door corona worden geannuleerd of afgebroken. Er zijn uitzonderingen: een enkele verzekeraar biedt nog dekking, mits de reis voor een bepaalde datum (doorgaans 20 januari) is geboekt. In alle andere gevallen is er geen dekking, ongeacht of het om een land gaat waar code geel of oranje van toepassing is.

Reisverzekering
Bij kleurcode geel is de reguliere dekking van kracht.
Dit geldt bij de meeste verzekeraars ook voor kleurcode oranje met als uitzondering dat corona gerelateerde schades niet verzekerd zijn!
Verandert tijdens de vakantie de code van geel naar oranje dan is het advies om het gebied of het land zo spoedig mogelijk te verlaten. Blijft u langer dan nodig op de bestemming, dan zijn corona gerelateerde schades niet meer verzekerd.
Let op, er zijn verzekeraars die bij kleurcode oranje helemaal geen dekking bieden! Gaat u naar een land waar code oranje van toepassing is of wordt, dan adviseren wij u altijd de polisvoorwaarden te raadplegen of contact met ons op te nemen!

Wat uw plannen ook zijn, wij wensen u een fijne zomer toe!
Als wij u ergens mee van dienst kunnen zijn, dan horen we dat graag!

Delen: