Verzekeringen en corona, waar moet je op letten!

Voor veel ondernemers zijn het onzekere tijden. De roep om de gedeeltelijke lockdown verder uit te breiden wordt groter.
 
Door de crisis zien we dat er steeds meer creatieve ideeën ontstaan om omzet te genereren.
Zo worden andere diensten of producten aangeboden en lenen ondernemingen makkelijker personeel aan elkaar uit.
 
Heb je hier zelf ook mee te maken?
Het is belangrijk om na te gaan wat de consequenties van deze wijzigingen zijn.  
Neem bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering. Op de polis staat een omschrijving van de verzekerde activiteiten/hoedanigheid.
De verzekeraar kijkt bij een claim altijd naar wat er precies is gebeurd, vanuit welke hoedanigheid je handelde en waarom je aansprakelijk wordt gesteld.
Komen de daadwerkelijke activiteiten niet overeen met de verzekerde hoedanigheid op de polis, dan is er geen dekking bij een schade.
 
Ook aan het in- en uitlenen van personeel zitten haken en ogen.
Leen je personeel uit en veroorzaakt dit personeelslid schade of loopt zelf (zaak- of letselschade) op, dan is er in meeste gevallen geen dekking op de aansprakelijkheidsverzekering. Dit geldt ook voor de ziekteverzuim of WEGASverzekering.
Wordt personeel in- of uitgeleend, zorg dan altijd voor een juridisch gecontroleerde, overeenkomst, waarin ook afspraken staan over aansprakelijkheid en loondoorbetaling.
 
Ga je een overeenkomst aan of veranderen je activiteiten, neem dan contact met
ons op! Samen kijken we dan naar de mogelijke gevolgen of te nemen acties!

Delen: