Sinds 1 juli 2013 moeten alle financiele dienstverleners voorafgaand aan het verlenen van een financiele dienst een dienstverleningsdocument (DVD) aan de relaties overhandigen.  Het DVD wordt verstrekt bij alle producten die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen.

Producten die onder het provisieverbod vallen zijn;

betalingsbeschermers
complexe producten
hypothecaire kredieten
individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
overlijdensrisicoverzekeringen
uitvaartverzekeringen of
bij ministeriële regeling aan te wijzen andere financiële producten

Eenvoudige schadeverzekeringen vallen hier bijvoorbeeld niet onder, hiervoor hoeft dan ook geen DVD verstrekt te worden.
Door de inwerkingtreding van het provisieverbod zijn alle marktpartijen vanaf 1 januari 2013 verplicht om onder meer

informatie te verstrekken over:
de aard en reikwijdte van de dienstverlening
de kosten van de dienstverlening
de belangen die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening

Hieronder vindt u een viertal DVD's die wij uitreiken aan onze relaties voorafgaand aan een adviesgesprek afhankelijk van de vraag;

DVD Pensioen werkgever
DVD Hypotheek
DVD Risico's afdekken
DVD Vermogen opbouwen
DVD Hypotheek Financiele Meesters Gooi & Eemland

Delen: