Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent over ons en onze dienstverlening, dan horen wij dat graag van u. Hiermee stelt u ons in staat onze service waar nodig te verbeteren. En uiteraard zoeken wij samen met u naar een passende oplossing van uw probleem. Uw klachten ontvangen wij bij voorkeur per post of per e-mail via office@geytenbeek.nl.

Wordt uw klacht naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u deze ook voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Het Klachteninstituut biedt u één loket voor al uw klachten over financiële dienstverleners.

Als u van mening bent dat u niet volledig bent geïnformeerd over onze dienstverlening en dat uw belang hierdoor is geschaad, kunt u eveneens bij bovengenoemd instituut terecht. Geytenbeek clear benefits is onderworpen aan de bevoegdheid van het Klachteninstituut.

Hoe dient u een klacht in?
U kunt gebruik maken van het klachtenformulier dat u kunt downloadenvan de website www.kifid.nl. U voegt kopieën bij van de correspondentie die u heeft gevoerd met ons of de verzekeraar. Hou hierbij rekening met onderstaande punten:

  • Geef aan wat er is gebeurd
  • Geef aan wat het standpunt is van de verzekeraar of van Geytenbeek clear benefits en wat u daarvan vindt.
  • Geef aan tegen wie de klacht gericht is en wat u van het klachteninstituut verwacht.
  • Voeg een kopie bij van de polis(sen) waarop uw klacht betrekking heeft, inclusief polisvoorwaarden, aanhangsels, clausules, etc.

Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer duidelijk te vermelden. Aan de hand van deze gegevens wordt beoordeeld of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 070 – 333 8 999
Website: www.kifid.nl

Wilt u meer informatie? Vul dan dit formulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Informatie aanvragen

Informatie aanvragen.

De gegevens die je hebt opgegeven zijn bij ons veilig. Wij hechten eraan je duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. In deze Privacy Policy informeren wij je hierover.
Delen: