GeytenbeekPlaza

Online doorgeven van mutaties en overzicht
Met Geytenbeek Plaza zijn de arbeidsvoorwaarden voor de diverse werknemers eenvoudig te beheren. Zo kunt u mutaties online doorgegeven en  bespaart u tijd, omdat Geytenbeek Plaza kan worden gekoppeld aan uw salarisadministratiesysteem. Er is dan nog maar een handeling nodig, in plaats het doorgeven van dezelfde mutatie aan verschillende verzekeraars.

Welke Employee Benefits kunnen er worden geadministreerd?

  • Pensioen (beschikbare premieregelingen en middelloonregelingen)
  • Collectieve arbeidsongeschiktheid ( WGA- hiaat, excedent, ERD en Verzuim)
  • Collectieve Ongevallenverzekering
  • Algemene Nabestaanden Wet Hiaat (ANW)
  • Zorgverzekeringen
  • Zakelijke reisverzekering
Delen: