Principe akkoord Pensioenstelsel!

Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer bericht dat kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord hebben bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel.  De Aow leeftijd zal minder snel gaan stijgen en zal de komende 2 jaren worden bevroren.  DE ZZP-ers zullen verplicht worden om een arbeidsongeschiktheidsverzekerign af te sluiten en er komt een pakket maatregelen dat het voor een ieder haalbaar maakt om gezond werkend het pensioen te bereiken. Ook voor degenen met zwaar werk.

alle plannen moet na akkoord van de vakbonden nog nader worden uitgewerkt.  Bijgaand vindt u de brief van Minister Koolmees aan de Tweede en Eerste Kamer.

Brief Koolmees
 

Meer informatie over onze zakelijke dienstverlening?

Informatie aanvragen.

De gegevens die je hebt opgegeven zijn bij ons veilig. Wij hechten eraan je duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. In deze Privacy Policy informeren wij je hierover.
Delen: