Waarom het verstandig is een reisverzekering af te sluiten

De vakantieperiode is weer begonnen. Graag informeren wij je over de reisverzekering. We merken uit gesprekken met klanten dat er vaak gedacht wordt dat een reisverzekering vooral is voor de bagage welke je meeneemt op reis.

Het klopt dat het inderdaad gebruikelijk is om een bagagedekking mee te verzekeren op de reisverzekering. Maar de reden waarom een reisverzekering vooral aan te raden is, is vanwege de hulp bij een onvoorziene gebeurtenis. Je kunt wanneer je een reisverzekering hebt afgesloten 24 uur per dag contact opnemen met de alarmcentrale. Het is daarom handig het telefoonnummer van de alarmcentrale in je telefoon te zetten. Bij een noodsituatie moet je de alarmcentrale zo spoedig mogelijk bellen. Bijvoorbeeld wanneer je een ongeval hebt of wanneer je ernstig ziek wordt. De centrale kan zaken voor je regelen zoals bijvoorbeeld het boeken van een terugvlucht wanneer je terug moet keren naar huis. Ook geven ze advies over een goede arts/ziekenhuis of geven tips wanneer je beroofd bent.

Binnen een reisverzekering wordt repatriëring vergoed als je iets overkomt: denk aan een ongeval, ziekte of overlijden.  Repatriëring betekent dat de reisverzekeraar regelt dat je zo spoedig mogelijk naar huis kunt terug keren.

Veel mensen denken dat bij ziekte de basisverzekering van je zorgverzekering volstaat. Maar bijvoorbeeld een ziekenhuisopname in het buitenland brengt vaak extra niet-medische kosten met zich mee, zoals reis- en verblijfskosten. Deze vallen wel onder de dekking van de reisverzekering. Bij terugkeer naar Nederland (repatriëring) kijkt de zorgverzekeraar altijd naar de medische noodzaak, terwijl de reisverzekeraar je ook om niet-medische redenen naar huis brengt.
Om een voorbeeld te noemen: Stel je voor dat je met je partner op reis bent. Je partner wordt ernstig ziek en krijgt het advies om terug te keren naar Nederland voor medische zorg. Indien jullie geen reisverzekering hebben zal de zorgverzekeraar ervoor zorgen dat je partner naar Nederland kan terug keren. Jouw kosten worden niet vergoed ar voor jou is hier geen dekking op de zorgverzekering: ten slotte ben je zelf niet ziek. Op een reisverzekering is hiervoor wel dekking.

Wordt een naaste familielid ernstig ziek of komt te overlijden? Dan kun je je hiervoor verzekeren door een annuleringsverzekering af te sluiten op je reisverzekering. In de polisvoorwaarden van de annuleringsverzekering staat precies beschreven wat er is verzekerd. Met een annuleringsdekking krijg je dan ook de niet genoten vakantiedagen vergoed. Het een en ander is afhankelijk van de verzekeraar en de gekozen dekkingen.

Op ons youtube kanaal Geytenbeek TV vertelt Jessica ook in het kort bovenstaand verhaal.

Wil je hier meer over weten of zelf een berekening maken ? Neem dan gerust contact met ons op! Of klik hier voor het maken van een berekening.
 

Meer informatie over onze particuliere dienstverlening?

Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in.

De gegevens die je hebt opgegeven zijn bij ons veilig. Wij hechten eraan je duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. In deze Privacy Policy informeren wij je hierover.
Delen: