Wat is een combinatiepolis?

Wat is een combinatiepolis?

Zoals het woord het al zegt, is dit een combinatie tussen een natura en een restitutiepolis. Bij een combinatiepolis geldt dat voor sommige zorgsoorten recht is op zorg (zoals bij een naturapolis) en voor andere zorgsoorten recht op vergoeding (zoals bij een restitutiepolis).

Polissen mogen alleen nog een restitutiepolis heten als zij ook bij niet-gecontracteerde zorgverleners de zorg volledig vergoeden (tenzij de kosten excessief hoog zijn). Hierdoor zijn enkele polissen die voorheen restitutiepolissen waren, tegenwoordig combinatiepolissen.

Gaat u naar een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraar afspraken mee heeft gemaakt (gecontracteerd), dan krijgt u de volledige rekening vergoed. Maar gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan krijgt u mogelijk niet de hele rekening vergoed. De hoogte van de vergoeding is dan gelijk aan die van gecontracteerde aanbieders.

Wat is een naturapolis?

De zorgverzekeraar betaalt de zorgkosten rechtstreeks aan de zorgverlener. Maar alleen de zorg van zorgverleners waarmee de verzekeraar een contract heeft, wordt volledig vergoed.

Wat is een restitutieverzekering?

U krijgt bij elke zorgaanbieder een vergoeding en hebt meer keuzevrijheid. Gaat u naar een zorgverlener waarmee geen contract is afgesloten, dan moet u vaak de rekening voorschieten. Deze kunt u later bij uw zorgverzekeraar declareren.

Als uw zorgverzekeraar met zorgaanbieders afspraken heeft gemaakt over de betaling, hoeft u niets voor te schieten. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van zorg, tenzij het tarief excessief hoog is.

Delen: