Voordelen van Geytenbeek
Pensioenbeheer
Overige dienstverlening

Pensioen is een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde. Goed pensioenbeheer is dan ook een pré!

Als werkgever wilt u hierop vertrouwen. Zo moet de premie die u betaalt correct zijn en alle werknemers moeten bij de pensioenuitvoerder zijn aangemeld.  

De financiële gevolgen kunnen groot zijn als het beheer niet goed wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld als de eigen bijdragen van de medewerkers niet goed zijn geadministreerd. Hierdoor kunt u als werkgever te veel premie betalen. Het kan ook zijn dat mutaties zoals parttimepercentages, onbetaald verlof of persoonlijke omstandigheden van werknemers, zoals de samenlevingsvorm, niet goed worden doorgegeven. Dat kan leiden tot aanzienlijke aansprakelijkheidsrisico’s voor uw onderneming. Met Geytenbeek Pensioenbeheer hoeft u zich hierover geen zorgen te maken!

Geytenbeek Pensioenbeheer is geschikt voor kleine tot grote ondernemingen. Wij werken met een vast tarief per regeling en een vast tarief per actieve werknemer. Daarmee heeft u budgettaire zekerheid over het beheer van uw werknemersregelingen.

Voordelen van Geytenbeek Pensioenbeheer

Bespaar tijd en beperk de aanspraaklijkheidsrisico's voor uw bedrijf. Vraag vrijblijvend meer informatie op.

  •  Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

“De koppeling tussen Geytenbeek Plaza en ons salarissysteem levert tijdswinst op, is minder foutgevoelig en altijd up to date”  

- Sandra Boeters, Aurobindo -

Voordelen Geytenbeek Pensioenbeheer

Tijdsbesparing en beperking aansprakelijkheidsrisico’s dankzij ons portal 

Geytenbeek Plaza is een online portal waarmee uw pensioenbeheer op een correcte wijze wordt geadministreerd. Wij zorgen er niet alleen voor dat uw mutaties bij de verzekeraars en/of uitvoerders terecht komen, maar ook voor tijdige controle en rappels. Een aantal voorbeelden van onze werkzaamheden voor het beheer van uw pensioenregeling zijn;

  • Jaarlijkse controle van de regelingen aan de wet- en regelgeving
  • Aan- en afmelden van werknemers
  • Wijzigingen in de burgerlijke stand
  • Melding en begeleiding van arbeidsongeschiktheid (eventueel met Arbobenefits)
  • Mutaties parttime percentages
  • Jaarlijkse en tussentijdse salarisaanpassingen
  • Verwerking van ouderschaps- of onbetaald verlof
  • Informatieverstrekking
  • Controle rekeningcouranten van verzekeraars 
Vertel me meer

Naast het voeren van uw pensioen administratie zorgen wij ook voor het beheer van uw overige werknemersregelingen zoals; WIA verzekeringen, Verzuimverzekering en een Collectieve Ongevallenverzekering. U hoeft slechts 1 x een mutatie door te geven en niet in verschillende keren in verschillende portals. Wij zorgen voor de verwerking bij de betreffende verzekeraars. Dit scheelt u veel tijd en de kans op fouten.

Het is tevens mogelijk om uw salarisadministratie te koppelen aan Geytenbeek Plaza. Hierdoor bespaart u nog meer tijd en de kans op fouten wordt nog geringer. We kunnen al koppelen met de volgende salarissystemen; ADP, Raet, Unit4, Exact, Loket.nl, Cobra, SAP, Nmbrs en AFAS.

Een bijkomend voordeel is dat u de status van de verwerking van uw mutaties in onze portal kunt blijven volgen en dat u informatie snel en eenvoudig uit het systeem kunt downloaden voor eigen gebruik. Bijvoorbeeld voor een controle van uw accountant.

“Geytenbeek adviseurs begrijpen dat een goede uitvoering van werknemers-regelingen van belang is en wij werken daarin nauw en prettig samen”  

- Sandra Boeters, Aurobindo -

Overige diensten

Pensioen Advies


Vanzelfsprekend adviseren wij u graag bij het opzetten of verlengen van uw pensioenregeling. Pensioen is, zoals eerder vermeld, een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde. Uw werknemers vertrouwen erop dat alles goed is geregeld.

Wij kijken niet alleen naar alle fiscale en sociale wetgeving, maar ook naar uw strategische doelstellingen. We realiseren ons dat pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde is voor uw werknemers, anderzijds kijken we ook naar uw financiële verplichting die een grote invloed kan hebben op uw cashflow.

Geytenbeek clear benefits werkt pro actief en maakt het pensioen niet moeilijker dan het al is. We presenteren u de regeling in begrijpelijke taal en zijn resultaatgericht. Geen overbodige uitgebreide consultancy rapporten, maar een keurig overzichtelijke rapportage.  

Pensioenadvies

Wij adviseren meer dan 150 ondernemingen, van klein tot groot, nationaal en internationaal.  


Pensioen communicatie

Wij informeren uw medewerkers over de regelingen. Bij indiensttreding geven wij bijvoorbeeld uitleg over alle mogelijkheden van hun pensioenregeling.

Pensioen Communicatie


Tevens bieden wij uw werknemers heldere en begrijpelijke pensioencommunicatie. Zo zorgen wij dat uw werknemers op de hoogte blijven van allerlei belangrijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de verhoging van de AOW leeftijd. Daarnaast bieden we inzicht in hun pensioenregeling, wat ze later aan inkomen kunnen verwachten en wat er geregeld voor hun partner en of kinderen.

Als werkgever heeft u volgens het Burgerlijk Wetboek een verplichting om met enige regelmaat te communiceren over de regelingen die u voor uw werknemers hebt getroffen.

Middels presentaties nemen wij die zorgplicht uit handen. Wij informeren uw medewerkers over de regelingen. Bij indiensttreding geven wij uitleg over alle mogelijkheden van hun pensioenregeling. Daarnaast voeren we gesprekken met werknemers die bijvoorbeeld 50 jaar zijn geworden. Vanaf deze leeftijd ervaren wij dat het pensioen bewustzijn groter wordt. We kijken dan samen met uw medewerker naar de pensioenopbouw en of gewenste pensioendoelstellingen kunnen worden behaald. Zo is er voldoende tijd om eventueel bij te sturen. We hebben hiervoor allerlei tools waarover we met u in gesprek kunnen gaan.

Al meer dan 10 jaar vertrouwt Ctac op de deskundigheid van Geytenbeek. Zij verzorgen naar volle tevredenheid het dagelijkse beheer van ons werknemerspensioen en -verzekeringen. Ook hebben zij ons zorgvuldig begeleid en van advies voorzien in een onlangs gelopen selectietraject voor een nieuwe pensioen verzekeraar. Geytenbeek heeft daarbij ook geholpen onze medewerkers over deze verandering te informeren.  

- Corinne Engelen, Ctac NV -