Arbodienstverlening

ArboBenefits, meer dan een Arbodienst!
Wij zijn er om u te ontzorgen en duidelijk te zijn over verzuim!
Met respect voor alle betrokken partijen en een activerende houding. Zou een medewerker eigenlijk geen ziekteverlof moeten aanvragen in plaats van zich ziek te melden? En wordt de zieke medewerker gevraagd wat hij of zij nog wél kan? Want ziek is niet per definitie hetzelfde als (volledig) arbeidsongeschikt.
Bij regelmatig verzuim, of als er langdurig verzuim dreigt, is het van belang dat er actie wordt ondernomen. Dat doen wij! Onze casemanager overlegt met de werknemer en werkgever en gaat over tot actie. Bij alles wat we ondernemen staat communicatie naar alle partijen voorop!

ArboBenefits kent de verzekeraars!
Heeft u een verzuim of WIA verzekering? Vaak stelt de verzekeraar een re integratiebudget beschikbaar! Wij zoeken graag voor u uit wat de mogelijkheden zijn.

ArboBenefits : werkt beter!
 

Meer informatie over onze zakelijke dienstverlening?

Informatie aanvragen.

De gegevens die je hebt opgegeven zijn bij ons veilig. Wij hechten eraan je duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. In deze Privacy Policy informeren wij je hierover.
Delen: