Bedrijfsmatig

Van oorsprong zijn wij verzekeringsadviseurs. Omgaan met risico’s is ons vak. Wij adviseren over de kans dat een calamiteit zich voordoet en wat daarvan de impact kan zijn. Wij regelen inkoop van verzekeringen, het beheer en het onderhoud van de polissen.
Geytenbeek werkt samen met alle grote verzekeraars in Nederland, maar weet ook de weg te vinden naar niche – partijen voor maatwerk op het gebied van aansprakelijkheid en cyber risico’s.
Maar we doen meer. Op het gebied van collectieve regelingen voor medewerkers bieden wij Geytenbeek Plaza. Een applicatie die u in staat stelt, om met éénmaal invoeren alle collectieve verzekeringen voor uw medewerkers te managen.

Check ook www.arbobenefits.nl 
 

Meer informatie over onze zakelijke dienstverlening?

Informatie aanvragen.

De gegevens die je hebt opgegeven zijn bij ons veilig. Wij hechten eraan je duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. In deze Privacy Policy informeren wij je hierover.
Delen: