Inkomen

Een langdurig zieke werknemer kost ruim anderhalf keer meer dan werkgevers verwachten. Werkgevers schatten de kosten van een zieke werknemer gemiddeld op €143,- per dag. In werkelijkheid kost een zieke werknemer gemiddeld €230,- per dag (bron: TNO). Daarmee schat 71% de verzuimkosten te laag in.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om minimaal 70% van het loon gedurende 104 weken door te betalen. Volgens berekeningen van TNO kost het doorbetalen van het loon van een zieke werknemer gemiddeld €230,- per dag. Maar werkgevers krijgen ook te maken met indirecte kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie van een zieke medewerker. Worden deze kosten wel meegenomen, dan kunnen de ziekteverzuimkosten verder oplopen naar ruim € 400,- per dag.

Door advies over verzuimverzekeringen en WIA aanvullingsverzekeringen te combineren met arbodienstverlening, helpt Geytenbeek bedrijven om de kosten van verzuim te beperken.

Wij zijn specialisten op het gebied van Eigen risico dragen voor WGA en Ziektewet.Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande contact formulier!
U kunt ons uiteraard ook bellen op 035 – 5488040.

 

Meer informatie over onze zakelijke dienstverlening?

Informatie aanvragen.

De gegevens die je hebt opgegeven zijn bij ons veilig. Wij hechten eraan je duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. In deze Privacy Policy informeren wij je hierover.
Delen: